Machineseeker.co.il - מנוע חיפוש למכונות משומשות

קנה מכונות משומשות (1,648)

  • מיין תוצאות

  • המחיר הנמוך ביותר המכיר הכי יקר
  • המודעות האחרונות המודעות הישנות ביותר
  • המרחק הקצר ביותר המרחק הכי רחוק
  • שנת בנייה אחרונה שנת הבנייה הוותיקה ביותר
  • עדכון אחרון העדכון הישן ביותר
  • יצרנים א' עד ת' היצרן Z עד A
  • רלוונטיות
המחיר הנמוך ביותר
מחיר
המכיר הכי יקר
מחיר
המודעות האחרונות
קבע תאריך
המודעות הישנות ביותר
קבע תאריך
המרחק הקצר ביותר
מֶרְחָק
המרחק הכי רחוק
מֶרְחָק
שנת בנייה אחרונה
שנת בנייה
שנת הבנייה הוותיקה ביותר
שנת בנייה
עדכון אחרון
עדכון
העדכון הישן ביותר
עדכון
יצרנים א' עד ת'
יַצרָן
היצרן Z עד A
יַצרָן
רלוונטיות
רלוונטיות
מכירות פומביות
מכירה פומבית
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
מרכז עיבוד אנכי DMG MORI NVX 5080 II
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד אנכי
DMG MORINVX 5080 II

buyer-protection
מכירה פומבית
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
מלגזה Toyota TRAIGO 8FBEK18T
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מלגזה
ToyotaTRAIGO 8FBEK18T

buyer-protection
מכירה פומבית
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 1025DZ
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

להגיע למשאית
JungheinrichETV 216 1025DZ

buyer-protection
מכירה פומבית
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 320 1070DZ
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

להגיע למשאית
JungheinrichETV 320 1070DZ

buyer-protection
מכירה פומבית
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
להגיע למשאית Jungheinrich ETV 216 902DZ
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

להגיע למשאית
JungheinrichETV 216 902DZ

buyer-protection
מכירה פומבית
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 400ZT
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מלגזה
JungheinrichTFG 430s 400ZT

buyer-protection
מכירה פומבית
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s 330ZZ
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מלגזה
JungheinrichTFG 430s 330ZZ

buyer-protection
מכירה פומבית
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 425s 330ZZ
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מלגזה
JungheinrichTFG 425s 330ZZ

buyer-protection
מכירה פומבית
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
מלגזה Jungheinrich TFG 430s GE-330ZZ
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מלגזה
JungheinrichTFG 430s GE-330ZZ

buyer-protection
מכירה פומבית
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
רובוטים לריתוך Cloos Z 3
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

רובוטים לריתוך
CloosZ 3

buyer-protection
מכירה פומבית
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
מערכת חיתוך פלזמה Sato LS 2500
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מערכת חיתוך פלזמה
SatoLS 2500

buyer-protection
מכירה פומבית
מרכז עיבוד אופקי 4 צירים Dorries Scharmann Solon 3 HV/DTV
מרכז עיבוד אופקי 4 צירים Dorries Scharmann Solon 3 HV/DTV
מרכז עיבוד אופקי 4 צירים Dorries Scharmann Solon 3 HV/DTV
מרכז עיבוד אופקי 4 צירים Dorries Scharmann Solon 3 HV/DTV
מרכז עיבוד אופקי 4 צירים Dorries Scharmann Solon 3 HV/DTV
מרכז עיבוד אופקי 4 צירים Dorries Scharmann Solon 3 HV/DTV
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד אופקי 4 צירים
Dorries ScharmannSolon 3 HV/DTV

buyer-protection
מכירה פומבית
מרכז עיבוד Deckel Maho DMC 50 V
מרכז עיבוד Deckel Maho DMC 50 V
מרכז עיבוד Deckel Maho DMC 50 V
מרכז עיבוד Deckel Maho DMC 50 V
מרכז עיבוד Deckel Maho DMC 50 V
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד
Deckel MahoDMC 50 V

buyer-protection
מכירה פומבית
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TRUMATIC 500R - 1300
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

לחיצת אגרוף בלייזר
TRUMPFTRUMATIC 500R - 1300

buyer-protection
מכירה פומבית
מערכת חריטה וכרסום buthgrav BG-CAM 1313
מערכת חריטה וכרסום buthgrav BG-CAM 1313
מערכת חריטה וכרסום buthgrav BG-CAM 1313
מערכת חריטה וכרסום buthgrav BG-CAM 1313
מערכת חריטה וכרסום buthgrav BG-CAM 1313
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מערכת חריטה וכרסום
buthgravBG-CAM 1313

buyer-protection
מכירה פומבית
מכונת ציור עמוק CANNON PF 2210
מכונת ציור עמוק CANNON PF 2210
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מכונת ציור עמוק
CANNONPF 2210

buyer-protection
מכירה פומבית
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
מחרטת ציר עופרת/הזנה VDF Boehringer V6
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מחרטת ציר עופרת/הזנה
VDF BoehringerV6

buyer-protection
מכירה פומבית
מכונת שוקע למות AGIE CHARMILLES FORM 3000 HP
מכונת שוקע למות AGIE CHARMILLES FORM 3000 HP
מכונת שוקע למות AGIE CHARMILLES FORM 3000 HP
מכונת שוקע למות AGIE CHARMILLES FORM 3000 HP
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מכונת שוקע למות
AGIE CHARMILLESFORM 3000 HP

buyer-protection
מכירה פומבית
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TruMatic 600L - 1600
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TruMatic 600L - 1600
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TruMatic 600L - 1600
לחיצת אגרוף בלייזר TRUMPF TruMatic 600L - 1600
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

לחיצת אגרוף בלייזר
TRUMPFTruMatic 600L - 1600

buyer-protection
מכירה פומבית
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Hamuel Reichenbacher HSTM 1500
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד אנכי 5 צירים
Hamuel ReichenbacherHSTM 1500

buyer-protection
מכירה פומבית
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
מערכת מדפים מתגלגלת STOPA
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מערכת מדפים מתגלגלת
STOPA

buyer-protection
מכירה פומבית
מרכז עיבוד אנכי Deckel Maho DMC 104 V linear
מרכז עיבוד אנכי Deckel Maho DMC 104 V linear
מרכז עיבוד אנכי Deckel Maho DMC 104 V linear
מרכז עיבוד אנכי Deckel Maho DMC 104 V linear
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד אנכי
Deckel MahoDMC 104 V linear

buyer-protection
מכירה פומבית
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
מכונת חיתוך בלייזר TRUMPF TruMatic L3030
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מכונת חיתוך בלייזר
TRUMPFTruMatic L3030

buyer-protection
מכירה פומבית
מרכז עיבוד אופקי DMG DMC 55H duoBLOCK
מרכז עיבוד אופקי DMG DMC 55H duoBLOCK
מרכז עיבוד אופקי DMG DMC 55H duoBLOCK
מרכז עיבוד אופקי DMG DMC 55H duoBLOCK
מרכז עיבוד אופקי DMG DMC 55H duoBLOCK
מרכז עיבוד אופקי DMG DMC 55H duoBLOCK
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד אופקי
DMGDMC 55H duoBLOCK

buyer-protection
מכירה פומבית
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Röders Tec RXP 601 DSH
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Röders Tec RXP 601 DSH
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Röders Tec RXP 601 DSH
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Röders Tec RXP 601 DSH
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Röders Tec RXP 601 DSH
מרכז עיבוד אנכי 5 צירים Röders Tec RXP 601 DSH
נגמר ב 
 ט   שעה (ות   דקות   שניות  המכרז הסתיים

מרכז עיבוד אנכי 5 צירים
Röders TecRXP 601 DSH

buyer-protection